عوائد الایام ملااحمد نراقی
49 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » مرداد و شهریور 1369 - شماره 2 » (3 صفحه - از 43 تا 45)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ملاّ احمد بن مهدی بن ابی ذر النراقی الکاشانی(1158- 1245 ه ق)، فقیه متفکّر و دانشمند نواندیش و مبتکری است که شجاعت او در طرح مباحث جدید، از او عالمی جاودان و شاخص ساخت.نوشته‏های متنوّع این نادره زمان، نشان از گستردگی دامنه فضل و دانش او دارد.فقه، اصول، ریاضیّات، اخلاق، شعر و ادب و علوم غریبه، عرصه‏هایی است که نراقی استوار در آن گام نهاده و سر افراز از آن بیرون آمده است. ملاّ احمد نراقی در نراق(از روستاهای کاشان)متولّد شد و تحت تربیت پدر ارجمند و دانشمند خویش به بالندگی رسید.او با بهره مندی از دریای دانش و تفکّر جامع پدر خود ملاّ مهدی نراقی(م 1209)، معروف به محقّق نراقی-که دانشمندی نوجو و فیلسوف و فقیهی وارسته و از درخشانترین چهره‏های فضل و اجتهاد و مرجعیّت عامه در نیمه قرن دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم بود-قلّه‏های اندیشه را پیمود و با درک محضر عالمان بزرگ نجف و کربلا، کمالات خویش را افزود و در مدّت کوتاهی موفّق به اخذ درجه اجتهاد از استادان خود شد. ملا احمد نراقی در سال 1205 قمری به همراه پدر به عتبات مسافرت کرد و در اواخر عمر وحید بهبهانی(م 1208)، در درس او شرکت جست.پس از آن در کربلا به حلقه درس فقه میرزا مهدی شهرستانی(م 1216)پیوست؛ولی این مدّت دیری نپایید و در سال 1209 به علّت وفات پدرش به کاشان بازگشت.سال بعد به نجف مشرّف شد و از محضر اساتیدی چون سیّد مهدی بحر العلوم(م 1212)و شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الغطاء(1228)بهره‏ها برد و در سال 1212 -در حالی که جوانی بیست و هفت ساله بود و به عنوان مجتهدی فاضل شناخته میشد-به کاشان باز گشت و به تدریس پرداخت. در هوش و استعداد خارق العاده وی همین بس که گویند کتاب عین الاصول را در بیست و سه سالگی تألیف کرد و رساله حجّیة المظنّة را نیز در سنین جوانی به رشته تحریر در آورد. ملا احمد نراقی گر چه استاد بسیار ندید، ولی آثار و.....